TemplateAfbeelding

AquariusDuits

Wanneer begint het Aquariustijdperk?


Er is veel verwarring over het begin van het Aquariustijdperk. Is het al begonnen, moet het nog komen of zitten de mensen er al middenin? Het Waterman-tijdperk wordt beschouwd als een spiritueel keerpunt - voor de samenleving, maar vooral voor elk individu.
Niets is zoals het was. Mensen, de samenleving en het bewustzijn van de mensheid veranderen tegenwoordig snel. Normen en waarden lossen op, hiërarchieën en autoritaire structuren vallen ineen, schijn wordt ontmaskerd en subtiele werkelijkheden worden bewust door mensen waargenomen. Dit proces is sinds het begin van de 20e eeuw, maar vooral sinds het einde van de jaren zestig in een stroomversnelling geraakt. Esoterie schrijft deze revolutionaire veranderingen toe aan het sterrenbeeld Aquarius, de Waterman, die spirituele impulsen naar de mensheid stuurt.


Wanneer begint de tijd van de spirituele wending?


Mensen die er gevoelig voor zijn, hebben het gevoel dat er een tijd van spirituele verandering is aangebroken. Maar als je onderzoekt wanneer het Aquariustijdperk werkelijk begint of is begonnen, zul je verbazingwekkende verschillen ontdekken. De Internationale Astronomische Unie (IAU) dateert het begin op het jaar 2601, en de astrologie verklaart dat het jaar 2375 het begin is van het Aquariustijdperk. Rudolf Steiner en Jan van Rijckenborgh komen tot een andere conclusie. Terwijl Steiner 3574 noemt als het jaar van Waterman, noemt Van Rijckenborgh het 1908 - 1666 jaar eerder. Wat is er juist?


Astronomische en astrologische antwoorden


De verschillende indicaties vinden hun oorsprong in verschillende gezichtspunten van waaruit het begin van het Aquariustijdperk wordt bekeken. De IAU heeft een astronomische kijk op de dingen en baseert haar berekeningen op de projectie van de fysieke sterrenbeelden op de ecliptica. De ecliptica is het vlak van de baan van de aarde rond de zon, waarvan de denkbeeldige grens een grote cirkel vormt, de hemelevenaar. De evenaar van de aarde staat onder een hoek van 23,5 graden op de ecliptica. De twaalf tekens van de dierenriem bezetten daarom gebieden van verschillende grootte op het hemelgewelf.
De astrologen nemen daarentegen aan dat de hemelevenaar verdeeld is in twaalf gelijke delen van elk 30 graden, de astrologische dierenriem. Beide benaderingen zijn het niet met elkaar eens wat betreft de afbakening van de dierenriem en komen dus ook tot verschillende berekeningen van het begin van het Aquarius-tijdperk.


Het standpunt van astrosofie


Nogmaals, Steiner en van Rijckenborgh benaderen het Aquarius-tijdperk anders. Hoewel ze allebei een astrosofische kijk op de dingen hebben, verschillen hun data rond 1666 jaar. Om dit raadsel op te lossen, hoef je niet naar de lucht te kijken, maar naar de mensen. Wanneer begint een persoon te bestaan? Met voortplanting? Met de eerste beweging in de baarmoeder? Bij fysieke geboorte? Met de afgifte van de geboorteakte? Of is iemand pas echt ter wereld gekomen als hij als volwassene lid is van de samenleving? Ook hier hangt het antwoord af van het standpunt van de toeschouwer: Van Rijckenborgh en Steiner verschillen in het punt van waaruit ze naar het Aquarius-tijdperk kijken.

Drievoudige openbaring van de spirituele impuls


Om dit uit te leggen is het belangrijk om te weten dat de impulsen van het Aquarius-tijdperk invloeden zijn vanuit de kosmos. De mens reageert hierop op drie manieren: met geest, ziel en lichaam. Alles wat iemand beweegt, begint in de geest. De impuls van Aquarius wordt voor het eerst uitgedrukt in het collectief van de mensheid als een idee. Het blijft voorlopig abstract, zonder emotie of energie. In dit stadium wordt er over het idee nagedacht, erover gesproken, geschreven.
Sommige mensen zijn pioniers en reageren direct op de impulsen, anderen nemen ze pas met vertraging waar, ze zijn meer geneigd tot de oude ideeën. Als een idee in de loop van de tijd sterk genoeg is geworden, openbaart het zich op zielsniveau. De mens maakt zich het idee eigen, bezielt het en vult het met leven. Dit maakt het dynamischer. Het idee wordt geleidelijk de bepalende factor in het leven van mensen. Dan volgt de derde stap: de persoon handelt. Hij gebruikt zijn wil en begint met volledig bewustzijn het idee te realiseren, hij zet de spirituele impuls om in actie. Tot dan later een nieuwe impuls komt en al het oude door elkaar loopt.


Heeft de Aquarius-impuls onze tijd bereikt?


Iedereen die de samenleving waarin hij leeft onderzoekt ten aanzien van de drie stadia van de realisatie van de spirituele impuls uit het Aquarius-tijdperk, zal tot verschillende conclusies komen. Er kan echter worden gesteld dat het pad van de spirituele impuls veel tijd nodig heeft om tot volledig openbaring in het handelen van de mensen te komen. Eeuwen gaan hier voorbij. Dit is ook de reden voor de verschillende manieren van kijken naar het begin van het Aquarius-tijdperk bij Steiner en van Rijckenborgh.
De eerste impuls wordt uitgezonden wanneer de eerste ster van Aquarius de horizon nadert, net zoals de zon zijn licht vooruit stuurt voordat hij boven de horizon opkomt. Dat is de situatie die van Rijckenborgh met het jaar 1908 aanduidt. In 1968 begonnen de eerste groepen mensen emotioneel en spiritueel op Waterman te reageren. De hippiebeweging van die tijd is daar een uitdrukking van.


Kristallisatie van Waterman


Pas vele eeuwen later zal de culturele oogst van deze spirituele impuls tot volle openbaring komen. Het drukt zichzelf uit als een cultureel tijdperk van een mensheid die haar acties afstemt op de spirituele impuls van Aquarius. Dit is het stadium dat Steiner met het jaar 3574 in verbinding brengt. Zo bezien stelt deze tijd het hoogtepunt van de Aquarius-impuls. Maar vanuit spiritueel oogpunt bestaat ook al weer het gevaar van kristallisatie. Omdat dan het morgengloren van een nieuw sterrejaar begint, aangezien Aquarius altijd het laatste tijdperk is in de cyclus van een sterrejaar dat ongeveer 26.000 jaar duurt.


De tijd van de verandering is nu


Het proces van geleidelijke openbaring van een spirituele impuls is zowel collectief als individueel van toepassing. De mensheid als geheel doorloopt dit proces, maar dat geldt ook voor elk individueel mens. Het Aquarius-tijdperk biedt bevrijdende en spirituele mogelijkheden - van Rijckenborgh wees daar al vroeg op. Bijvoorbeeld in de jaren zestig tijdens spirituele bijeenkomsten die gedurende verschillende weekenden werden gehouden. Ze droegen de naam van het nieuwe tijdperk: de "Aquarius Conferenties". Daar legde hij uit hoe zoekende mensen moeten werken met Aquarius-straling om het bevrijdende pad te kunnen bewandelen dat hen bevrijdt van het wiel van geboorte en dood. Het is het pad dat de nieuwe ziel ertoe aanzet om opnieuw in de mens geboren te worden en haar terugleidt naar haar oorspronkelijke levensveld, het koninkrijk van God, waar zij zich verbindt met de geest.
Dit pad ligt noch in het verleden, noch in de toekomst, maar in het nu! Iedereen die naar deze bevrijding van binnenuit verlangt en voor zichzelf heeft ingezien dat de wereld met zijn cyclus van geboorte en dood niet zijn ware thuis is, kan altijd en op elk moment zijn eigen spirituele wending maken. Het Aquarius-tijdperk geeft hem daartoe “water” totaal nieuwe mogelijkheden.