TemplateAfbeelding

books tiled 1427986 639x328

Boeken over dit onderwerp

 

Auteur: diverse auteurs
ISBN: 9789067323093
Verschenen: 1-1-2004
Pagina's: 55
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
Berichtcode: Leverbaar

Prijs: € 9,95

Zowel de klassieke Rozenkruisers (in hun Confessio uit 1604) als de moderne Rozenkruisers anno 2004 kunnen beschouwd worden als verkondigers van de Aquarius-impuls. Het is de Roep tot innerlijke vernieuwing waaraan de mens moet gaan beantwoorden. De Waterman, de figuur die zijn kruik leeg giet, staat symbool voor het levende water, de nieuwe, dynamische energie die in de atmosfeer wordt uitgestort en die bestemd is voor een innerlijke revolutie van de mens. De Aquarius-impuls moet leiden tot bewustwording van de plaats die de mens in de schepping inneemt, en tot het inzicht in de universele grootheid van de mens als afspiegeling van de Ene Geest, de Al-Goede.

Begin 17e eeuw blikte de mens voor het eerst in een oneindig universum en werd zich daarvan bewust. Hij richtte zijn aandacht van de aarde naar het heelal. Bij deze bewustzijnsomwenteling knoopte de Broederschap van het Rozenkruis aan: zij zag de mogelijkheid het universele leven van een geheel andere bestaansorde bekend te maken. Nieuwe verschijnselen aan het firmament verklaarde zij als 'tekenen van Gods raad'. Zij bouwde het geestelijke Tehuis Sancti Spiritus en toonde de weg van het innerlijke veranderingsproces in haar Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

En nu, 400 jaar later, beschikt ook het moderne Rozenkruis over een geestelijk, levend Lichaam, waarbinnen de transfiguratie van ziel en geest bekroond kan worden.
Op de openbarende kracht van Aquarius móet ieder mens reageren. Reageert de mens met het ik, dan leidt dat tot een vergroting van het ego met alle ellende vandien. Luistert de mens naar de roepstem van de geestelijke essentie, dan gaat hij de weg van de roos en het kruis.
 • Apokalyps Door Rudolf Steiner

   10,95

  De Openbaring van Johannes. Beeld van de toekomst.
  Dertien voordrachten gehouden in Neurenberg in 1908

  Bindwijze: Paperback
  Uitgever: Vrij Geestesleven
  Jaar: 1989
  Aantal bladzijden: 221
  Conditie: In goede en nette staat
  Bijzonderheden: licht schuin gelezen rug
  Soort: Tweedehands boek

 • Van geloven naar weten

  Auteur: Marga Herrewijn
  ISBN: 9789491886515
  Verschenen: 30-9-2016
  Pagina's: 100
  Uitgave: Droomvallei
  Binding: Paperback / softback
  Berichtcode: Leverbaar

  Prijs: € 14,95

  De mens van nu staat op het punt van grote transformatie. We laten het Vissentijdperk achter ons en betreden het Watermantijdperk, waarin nieuwe energieën vanuit de kosmos zullen instromen in het bewustzijn van de mens, in de aarde en alles wat erop leeft.

  Marga Herrewijn omschrijft in deze filosofische, astrologische verhandeling de te verwachten menselijke ontwikkelingen in dit nieuwe tijdperk. Deze inzichten, op zowel persoonlijk als kosmisch vlak, nemen ons mee van oud naar nieuw, van geloven naar weten.
  Marga bestudeerde filosofie, psychologie, psychosofie, metafysica, esotherie en theosofie. Ze heeft een driejarige opleiding genoten bij de school 'Centrum voor holistische & transpersoonlijke astrologie', onder leiding van Joyce Hoen.

 • Lichtkleed van de nieuwe mens

  Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos
  ISBN: 9789067320061
  Verschenen: 1-1-1985
  Pagina's: 82
  Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
  Binding: Ingenaaid
  Genre: Rozenkruis
  Berichtcode: Leverbaar

  Prijs: € 3,00

  "Zalig zij die hun klederen wassen; dan zullen zij recht hebben op het geboomte des levens en door de ”poorten de stad binnengaan" (Openb. 22:14). Deze reiniging van het lichtkleed en de noodzaak ervan als begin van het transfiguristische pad, worden duidelijk uiteengezet. Tekst van de 1e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1964. De auteurs stellen dat een nieuw interkosmisch stralingsveld de wereld omvat houdt, wat verstrekkende gevolgen zal hebben voor wereld en mensheid. Zij plaatsen de lezer die zich hier op af wil stemmen voor de dringende opgave de lichtgestalte, het zielengewaad, in zijn totale fluïdische en bewustzijnssamenhang gereed te maken voor zijn grootse roeping om drager te zijn van de eeuwigheidsziel, het gouden bruiloftskleed. Dit wordt mogelijk wanneer door zuivere en volgehouden levenshouding de verinniging van de monade, de geest, met hetzuivere lichtgewaad hecht en sterk wordt. Het is de sleutel tot de aanvangende ontstijging en bepalend voor de toekomst op basis van twee nieuwe eigenschappen, die de mens door bloedstorting, dus door volkomen arbeid in mensendienst, verkrijgt. Ten eerste het lichtgewaad vrijmaken van het stofkleed met betrekking tot bepaalde natuurwetten en ten tweede, als gevolg hiervan, vrijmaking van het driedimensionale.
 • De wereldbroederschap van het Rozenkruis

  Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos
  ISBN: 9789067320887
  Verschenen: 1-1-1992
  Pagina's: 47
  Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
  Binding: Ingenaaid
  Genre: Rozenkruis
  Prijs: € 3,00

  "Christiaan Rozenkruis" is een naam die een opdracht inhoudt aan allen die de ontzaglijke betekenis en mogelijkheden van de aanvangende Aquarius-era onderkennen en die, aangeraakt door de Gnosis, van binnenuit de dringende roep van het Rozenkruis verstaan: namelijk, in het levende heden met hart, hoofd en handen mee te werken aan de uitredding van de "schare die niemand tellen kan". Tekst van de 2e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1965. De lezer wordt geplaatst voor het achtvoudige pad: het vierkant van de toebereiding en het vierkant van bouw, middels een schets van het beeld van de verbreking en het beeld van de verwerkelijking, met als doel alles in het werk te stellen wereld en mensheid te redden van een wisse ondergang. De auteurs beschrijven dat, nu de mensheid na een sterrenjaar opnieuw een aquarius-era binnentreedt, de oogst van de eeuwen dient te worden binnengehaald. Allereerst wordt beschreven hoe de wereld in alle opzichten is vastgelopen: onderwijs, verkeer, energie, vervuiling van lucht, water en bodem, wetenschappelijk geëxperimenteer, atoomvervuiling, voeding, denaturatie van mens, dier en plant, psychische degeneratie en ga zo maar door. De werkelijkheid is nu, 45 jaar later, alleen nog maar erger. De mensheid is volgens hen volkomen stuurloos geworden. Oorzaak: onwetendheid. Maar kun je een onwetende iets verwijten? Vervolgens zetten zij uiteen hoe de mensheid bij voortgezet degeneratief reageren op zeker moment, zonder forceren, een halt wordt toegeroepen. Aangezien het gehele ademveld van de mensheid moet worden hersteld (gezuiverd), zullen waarschijnlijk toch zeer ingrijpende maatregelen noodzakelijk blijken, waarbij sommigen tijdelijk in andere bewustzijnstoestanden kunnen worden verplaatst. De gehele mensheid wordt daarna onder leiding teruggevoerd tot een nieuwe oorspronkelijke levensbasis, tot taken waarbij het spirituele doelbepalende aanzicht van het leven voorop staan.
 •  De machtige tekens van Gods raad

 De nieuwe Mercuriusstaf

Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos

 

ISBN: 9789067321129

 

Verschenen: 1-1-1994
Pagina's: 41
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
Berichtcode: Leverbaar

De mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto drijven tot totale herschepping van de mens. Door juiste keus in levenshouding en handeling kan de mens het grote vernieuwingswerk van Aquarius volbrengen -- in zichzelf, en ten dienste van de mensheid. Tekst van de 3e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1966. Uranus werkt in op het hart, Neptunus op het hoofd en Pluto op de herscheppende daadkracht. Hierbij neemt Pluto een sleutelpositie in, die het aanzicht van wereld en mensheid zal veranderen, de mensheid tot een opstanding of tot denaturatie zal brengen. De mens wordt in dit grote levensconflict gedreven om tot zelfverwerkelijking te komen. Uit deze worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren; een sterfelijke entiteit transformeert in een onsterfelijke. Door de greep van Pluto op ieder mens onder de zon, worden allen als het ware in een genadegreep over een bepaalde barrière in hun leven heengetild en in een nieuwe toestand van zijn geplaatst. We zouden dat nu kunnen aanduiden als een kwantumsprong, om de gang vanuit het nadir, het dieptepunt van stofontwikkeling, om te zetten in een gang omhoog.

Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharose
ISBN: 9789067321853
Verschenen: 1-1-1997
Pagina's: 59
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
 
De Mercuriusstaf -- symbool van het ruggemergstelsel, met de plexus sacralis als basis en het hoofdheiligdom als top -- put in deze natuur uit de krachten van de boom der kennis van goed en kwaad. Binding met de bovennatuur, de Godsorde, doet putten uit de krachten van de Boom des Levens. Resultaat: het nieuwe Mercurius-denken. Tekst van de 5e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1968 Hier wordt geschetst hoe de reinigende, corrigerende, herstellende en opbouwende werkingen van de nevelvleksystemen Cygnus en Serpentarius de mensheid een halt toeroepen in haar neerwaartse gang. De auteurs zetten uiteen hoe het drievoudige slangenvuursysteem hersteld dient te worden en de neerwaartse reis onderleiding an de boom van kennis van goed en kwaad op de rivier van het leven omgebogen moet worden in een opwaartse, onder leiding van krachten van de boom des levens. Voor de ware rozenkruiser betekent dit “het ontsteken van de zesde kandelaar in het hoofd, waarin zich de pinealis bevindt. Het is het binnengaan in een nieuw levensproces.

 

 

internet 1237130 639x487

 

Meer over dit onderwerp op Internet

 

 

 

pijl terug Terug naar Aquarius