TemplateAfbeelding

Over antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld.

Rudolf SteinerDe antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping. Vanuit de overtuiging dat als wij het geestelijke in ons bewust worden, we een opening maken voor eenzelfde geestelijk beleven van de mensen ons heen, als ook van de levende natuur. Als wij onszelf verdiepen, verandert voor ons het gelaat der dingen.

Een dergelijke persoonlijke zoektocht kunnen we karakteriseren met trefwoorden als aandacht en inspiratie, authenticiteit en intuïtie, zich verbinden en verantwoordelijke duurzaamheid. Zo is antroposofie een stroming waaraan juist in onze tijd behoefte blijkt te zijn. Deze heeft een geschiedenis van meer dan honderd jaar, waarin velen hebben bijgedragen om haar te ontwikkelen tot wat zij nu is en om blijvend actueel te zijn. Zelfs meer dan ooit; de belangstelling voor antroposofie groeit daardoor nog steeds.

Maatschappelijk

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg in al zijn facetten, bijvoorbeeld ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo zijn zorgboerderijen van oorsprong een antroposofisch initiatief. Ook in de architectuur is het zichtbaar geworden in het zoeken van de menselijk maat van gebouwen. In verschillende economische en sociale initiatieven, bij advisering in individuele counseling en in de algemenere organisatiekunde wordt steeds gezocht naar het verbinden van het maatschappelijke met het geestelijke. Het maatschappelijk spectrum omvat verder een divers palet, van beeldende kunst, dans en literatuur, tot religie.

Geestelijk

Het geestelijke aspect van de antroposofie komt tot uiting in de oriëntatie op het spirituele in de mens, met de kernwaarden van moraliteit, kwaliteit ervaren en leven in duurzaamheid. Het is de grondslag voor een zich steeds opnieuw inlaten met de veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Voor het individu betekent de geestelijke oriëntatie zingeving en vrije persoonlijke ontwikkeling. Antroposofie ziet het individuele als samenhangend met de gemeenschappelijke cultuur en de natuurlijke omgeving. Spiritualiteit staat niet op zichzelf, maar wordt gepraktiseerd in zorg voor de andere mens en de aarde.

Lees over de ontstaansgeschiedenis

Bron Antroposofie

 

Terug naar de twintigste eeuw