TemplateAfbeelding

peace and love human sit down 1310962In Nederland vormden de Hippies een jeugdcultuur, die rond het jaar 1967 volgde op de Provo’s. Zij zetten zich af tegen de bestaande maatschappij, die volgens hen leidde tot milieuvervuiling, vervreemding van de natuur en waartin mensen zich voornamelijk richtten op geld, bezit, werk, status, macht en zekerheid.

Zij verzetten zich tegen regels en gewoonten, die aanleiding gaven tot onderdrukking van gevoelens en ideeën. Hun reactie op de de wereld die zij ervoeren als liefdeloos en gewelddadig was hun streven in harmonie met de natuur te leven. Hun symbool daarvoor was de bloem (flowerpower). Zij protesteerden tegen het geweld in de wereld (de oorlog in Vietnam, de moorden op Martin Luther King en president Kennedy, de koude oorlog).

Zij vormden een alternatieve samenleving soms in communes, waarin veel zaken gezamenlijk werden gedeeld. Zij waren voor vrede, en gelijkheid tussen rassen, seksen en anders denkenden.

De hippies probeerden het denken te verruimen en tot nieuwe inzichten te komen door het gebruik van geestverruimende middelen en oriëntatie op Oosterse spiritualiteit.